مرور برچسب

خانواده

۱۰ ویژگی دردساز در کودک

به گزارش قاصدک خبر؛ همانطور که کودک در حال رشد و تکامل است، به مراقبان خود به عنوان الگویی جهت نحوه تعامل با دنیای اطراف نگاه می‌کند؛ اگر آن مراقبان به شیوه‌های ناکارآمد یا ناسالم رفتار کنند، احتمال اینکه کودکان یاد بگیرند که همین

تاب آوری فرهنگی چیست؟

تاب آوری فرهنگی چیست ؟تاب آوری فرهنگی، توانایی یک سیستم فرهنگی در پشت سر گذاشتن سختی ها، کنار آمدن با تغییرها و تداوم پیشرفت می باشد: بنابراین، تاب آوری فرهنگی به معنی استمرار و تغییر است تاب آوری فرهنگی نشان می دهد که چگونه پیشینه فرهنگی…

تاب آوری خانواده

تاب آوری خانواده : مطالعات تاب آوری قبل از اینکه به خانه و خانواده معطوف شود متوجه کودکانی بود که در شرایط بد نتایج و زندگی های خوب ساخته و به دست آورده بودند و پس ازاین تاب آوری به خانه و خانواده آمد و هم اکنون با تاکید فراوان بر (…