مرور برچسب

خانواده تاب آوری

باشگاه تاب آوری ، خانواده و مسیر معنویت

 معنویت و مذهب می تواند منبعی مهم برای سازگاری خانوادگی و فردی باشد.معنویت را می توان همراه و یا خارج از گرایشهای مذهبی تجربه کرد. یافته های فراوانی گواهی داده اند انسانهای معنوی نمره تاب آوری بالاتری دارند همچنین کمتر به گرفتاریهای قلب و…