مرور برچسب

حسادت

حسادت جهل است

در نهایت، باید از جایی شروع کرد و وجودِ خویش را از چنگالِ هیولای حسادت بیرون کشید. هر کدام از ما، بی‌تردید آرزوی یک زندگی عاری از حسادت را داریم که خوب میدانیم حسادت همان جهل است .