مرور برچسب

جذابیت فیزیکی

جذابیت جسمانی و شغل

جذابیت جسمانی و شغل با هم ارتباط دارند افراد جذاب دارای مزایای شغلی از جمله یافتن مشاغل بهتر، دریافت دستمزد بالاتر و دریافت ارزیابی‌های عملکرد مطلوب‌تر نسبت به همتایانی با جذابیت کمتر هستندجذابیت فیزیکی به طور غیرقابل انکاری در اشتغال نقش…