مرور برچسب

جادوی رایج

تاب آوری متداول است

تاب آوری متداول ترین واکنش به آسیب ها و ضربه هاست که عبارت است از واکنش های ملایم و گذرا به رویدادهای پرتنش که پس از آن کارکرد طبیعی و سالم باز می­گردد تاب آوری رایج است تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است تاب آوری رفتاری الزامی و مفهومی…

تاب آوری در مدرسه

تاب آوری در مدرسه  بعنوان یک موضوع بسیار مهم همیشه مورد توجه بوده است مدرسه و معلم می­توانند برای تاب آوری از طریق ایجاد دانش شناختی و آگاهی برای همه کودکان ظرفیت ایجاد کنند