مرور برچسب

توسعه

گردشگری و توسعه پایدار شهری

به گزارش قاصدک خبر؛ گلبانگ زاگرس؛ امروزه صنعت درآمدزای گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلانشهرهای ایران بوجود می آورد. این صنعت در