مرور برچسب

توجه آگاهی

توجه آگاهی خاصیت ضد افسردگی دارد

ذهن‌آگاهی می‌تواند «نشخوار ذهنی» یا «زمزمه‌ی ذهنی» را که به استرس منجر می‌شود، متوقف کند. این روش به افراد کمک می‌کند تا به جای گرفتار شدن در دام افکار منفی، مشکلات یا پریشانی، روی راه‌‌حل‌ آن‌ها تمرکز کنند. ذهن‌آگاهی همچنین می‌تواند به…