مرور برچسب

توانایی فکری

چگونه به «تفکر سطح بالا» دست پیدا کنیم؟

تفکر سطح بالا زمانی اتفاق می‌افتد که چندین ایده‌ی منحصربفرد با هم ادغام می‌شوند تا بینش‌های خارق‌العاده‌ای را به وجود بیاورند که منجر به کشف و شهود می‌شوداگر بخش ناخودآگاه ذهن شما به شدت شبیه ناخودآگاه دیگران باشد چه اتفاقی می‌افتد؟