مرور برچسب

تفاوت مسواک شب با صبح

تفاوت مسواک زدن شب با صبح

مسواک کردن دندان‌ها حداقل دو بار در روز، شب قبل از خواب و صبح بعد از صرف صبحانه به مدت دو دقیقه در هر نوبت ضروری است. همچنین استفاده از نخ دندان بعد از مسواک شب برای تمیز کردن سطوح بین دندانی لازم است. در این مطلب در مورد اهمیت مسواک زدن در…