مرور برچسب

تاب اوری زنان

تاب‌آوری راه‌حل مشکلات نیست

جرات و جسارت، اساس و پایه‌ی تاب‌آوری است و باعث یادگیری درس‌های سخت زندگی و شناخت منابع قدرتمند درونی‌مان می‌شود. افرادی که تاب‌آوری بالایی دارند نمی‌گذارند مغلوب مسائل و مشکلات شوند بلکه خودشان راه-حلی برای آن پیدا می‌کنند.

اولین رسانه تاب آوری ایران

اولین رسانه تاب آوری ایران که با نام خانه تاب آوری ایران در زمینه تاب آوری روانشناختی فعالیت میکند جمعی از نویسندگان و مترجمین را در همراهی با توسعه و ترویج تاب اوری در اینترنت فارسی معرفی کرده است که خدمات ویژه ای به از جمله دهها…