مرور برچسب

تاب اوری دختران

سواد رسانه ای و تاب آوری دختران

سواد رسانه‌اي به توانایی و قدرت دسترسی، تحليل، ارزيابي و انتقال اطلاعات و پيام‌هاي رسانه‌اي كه مي‌توان در چارچوب‌هاي مختلف چاپي و غير چاپي عرضه نمود گفته میشود