مرور برچسب

تاب آور ی ناشنوایان

تاب آوری و انسجام فرهنگی در جامعه ناشنوایان

جامعه ی ناشنوایان، همبستگی و فرهنگ خود را با گرامیداشت هفته ی آگاهی بخشی به ناشنوایان و حمایت از مراسم مدرسه ی ناشنوایان و برگزاری جشنواره هایی به افتخار موفقیتهای افراد ناشنوا حفظ می­کند. بسیاری از جوانان رنگین پوست از این امتیاز…