مرور برچسب

تاب آوری و مهاجرت

تاب‌آوری و مهاجرت نوشته مارشا اکبر (پژوهشگر دانشگاه یورک)

تاب‌آوری و مهاجرت نوشته مارشا اکبر (پژوهشگر دانشگاه یورک)  است و توسط محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران و زهرا نیازاده ترجمه و توسط انتشارات مهدخت منتشر شده است به گزارش قاصدک خبر؛ در بخشی از خلاصه اجرایی کتاب