مرور برچسب

تاب آوری و آسیب پذیری

کوچینگ و تاب آوری به روایت محمدرضا مقدسی

محمدرضا مقدسی پدر علم تاب آوری ایران در مورد کوچینگ و تاب آوری اینگونه بیان کرد: بر خلاف نظریه­ ویژگی شخصیتی که تاب ­آوری را به عنوان یک ویژگی ثابت در نظر می­گرفت، بر اساس این نظریه، تاب­ آور بودن طیفی است که یک سر آن تاب­ آوری و سر دیگر آن…