مرور برچسب

تاب آوری نرگس قره گوز لو

تاب‌آوری راه‌حل مشکلات نیست

جرات و جسارت، اساس و پایه‌ی تاب‌آوری است و باعث یادگیری درس‌های سخت زندگی و شناخت منابع قدرتمند درونی‌مان می‌شود. افرادی که تاب‌آوری بالایی دارند نمی‌گذارند مغلوب مسائل و مشکلات شوند بلکه خودشان راه-حلی برای آن پیدا می‌کنند.