مرور برچسب

تاب آوری میگنا

تاب آوری و توانایی کودکان

تاب آوری کودکان پدیده و دستآوردی است که به دنیای دورنی و محیط پیرامونی و عوامل بیرونی آنها مرتبط است

تاب آوری و نهاد علم به قلم مدیر وموسس خانه تاب آوری ایران

تاب آوری موضوع شگفت انگیزی است تاب آوری در تمامی ادوار در سنن عقلی مورد مطالعه قرار گرفته و جای خرسندی دارد که این موضوعی واحد نیست بلکه گنجینه ایست پویا و سیال که تحقیق و تامل در آن ما را به دانشی ناب و شناختی عمیق از انسان و توانایی هایش…

هنر برای تاب آوری

در کتاب هنر برای تاب آوری تکنیک و ابزارهای مورد نیاز این فعالیت های هنری معرفی شده است که میتواند برای والدین، معلمین، مربیان هنر، درمانگران، مشاوران و مددکاران اجتماعی، اهالی مدرسه و مهدکودک، تسهیلگران، سازمانهای دولتی و غیردولتی که با…

کوچینگ تاب آوری

نحوه­ تفکر افراد درباره­ رویدادها اساس کوچینگ شناختی رفتاری است بررسی تفکرمان نقطه­ شروعی برای آشنایی با دنیای درونی­مان است، و از این طریق می­توانیم بفهمیم که در مواجهه با سختی­ها، نگرش­ها و باورهای­مان کمک کننده­ یا مانع و آسیب رساننده…

تاب آوری و خود ارزیابی

خود ارزیابی و سنجش بخش مهمی از کار ما با جوانان است به ویژه آن دسته از که دنبال تاب آوری و جویای نیک زیستی هستند ضروری و آموزنده است که در این فرایند جوان تصویری از تعادل یا عدم تعادل و تاب آوری خود داشته باشد. هدف دیگر سنحش در فرایند ذهن…

تاب آوری و کار آفرینی

چرا تاب آوری برای کارآفرینان مهم است؟ ایجاد یک کسب و کار، با هیجان، خلاقیت، آزادی و احساس موفقیت همراه است. این امر ممکن است در عین حال بسیار طاقت فرسا باشد و چه بسا اوضاع آن طور که انتظار دارید پیش نرود.

تاب آوری زنان و افکار دخترانه

تاب آوری زنان و افکار دخترانه آنان موضوعی قابل توجه است مهمتر آنکه  که زنان در رفتار با خود تغییر چندانی نکرده اند. زنان گرایش دارند که این افکار و تصورات محدود کننده اجتماعی را درونی کنند،

تعریف تاب آوری تحصیلی

تعریف تاب آوری تحصیلی تاب آوری تحصیلی به معنای دستیابی دانش آموزان به نتایج آموزشی خوب با وجود شرایط نامساعد و چالش ها از طریق تغییر رفتارهای موجود یا ایجاد رفتارهای جدید، مانند نظم، تمرین یا برنامه ریزی می باشد.

فرسودگی شغلی و تاب آوری

فرسودگی شغلی را میتوان درد مزمن افراد فوق موفق تعریف کرد. کاهش تاب آوری، دسترسی نداشتن به یک منبع خاص در پاسخ به یک واقعه خاص و یا دوران فشار است در حالیکه فرسودگی شغلی را میتوان فشار روانی، استهلاک و استرس ناشی از فشار کار و وظایف هم…