مرور برچسب

تاب آوری مقدسی

تاب آوری جوانان و فرهنگ

تاب آوری جوانان و فرهنگ اثر  لینداسی، ترون ، لیندا لینبرگ و مایکل آنگار مدیر مرکز مطالعات تاب آوری است  و ودر سال ۲۱۰۵ منتشر شده و  توسط عفت حیدری و محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران  ترجمه و توسط

تاب آوری و درمان مبتنی بر طبیعت

طبیعت درمانی انجام فعالیت های خارج از منزل و در طبیعت است تعریف واحدی از اکوتراپی وجود ندارد، اما اغلب برای توصیف فعالیتهایی منظم و ساختاریافته استفاده می شود که توسط بالینگران یا درمانگران هدایت می شود از این روند بعنوان

کوچینگ تاب آوری

نحوه­ تفکر افراد درباره­ رویدادها اساس کوچینگ شناختی رفتاری است بررسی تفکرمان نقطه­ شروعی برای آشنایی با دنیای درونی­مان است، و از این طریق می­توانیم بفهمیم که در مواجهه با سختی­ها، نگرش­ها و باورهای­مان کمک کننده­ یا مانع و آسیب رساننده…

تاب آوری بخشی از وجود ماست

هر چه بیشتر در مورد تاب آوری تحقیق می­کنیم ،می­دانیم که بهتر استرس را مدیریت می­کنیم  و همیشه به نقاط قوتی که در تاب آوری مورد توجه قرار میگیرد، برمی گردیم.

تاب آوری و خود ارزیابی

خود ارزیابی و سنجش بخش مهمی از کار ما با جوانان است به ویژه آن دسته از که دنبال تاب آوری و جویای نیک زیستی هستند ضروری و آموزنده است که در این فرایند جوان تصویری از تعادل یا عدم تعادل و تاب آوری خود داشته باشد. هدف دیگر سنحش در فرایند ذهن…

کوچینگ تاب آوری و خود شفقتی

کوچینگ تاب آوری و خود شفقتی داشتن رفتار مهربانانه نسبت به خود در مواجهه با مشکلات شخصی، سلامت روانی ، توانایی و تاب آوری را ارتقا می‌دهد. برای مثال، خود شفقتی بیشتر به سطح پایین‌تر افسردگی و اضطراب نسبت داده می‌شود