مرور برچسب

تاب آوری متداول

تاب آوری متداول است

تاب آوری متداول ترین واکنش به آسیب ها و ضربه هاست که عبارت است از واکنش های ملایم و گذرا به رویدادهای پرتنش که پس از آن کارکرد طبیعی و سالم باز می­گردد تاب آوری رایج است تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است تاب آوری رفتاری الزامی و مفهومی…

تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است

تاب آوری رایج است تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است تاب آوری رفتاری الزامی و مفهومی بنیادی در سازه سلامت است و براستی انسان ها تاب آوری قابل توجهی دارند این همان چیزی است که باید خاطر نشان کنیم