مرور برچسب

تاب آوری عفت حیدری

کتاب های تاب آوری عفت حیدری

عفت حیدری با ترجمه بیش از هفتاد عنوان کتاب عضو ارشد خانه تاب آوری و از مترجمین  فعال در زمینه تاب آوری است وی دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه و در حال تکمیل تحصیلات خود در روانشناسی اجتماعی است کتاب های تاب آوری که …

تاب آوری زنان و افکار دخترانه

تاب آوری زنان و افکار دخترانه آنان موضوعی قابل توجه است مهمتر آنکه  که زنان در رفتار با خود تغییر چندانی نکرده اند. زنان گرایش دارند که این افکار و تصورات محدود کننده اجتماعی را درونی کنند،