مرور برچسب

تاب آوری طلاق

تاب آوری زنان پس از طلاق و نگاهی به عوامل موثر آن

خانواده و رخداد طلاق از جمله پدیده های چند وجهی و پیچیده است خانواده عنصر اصلی و اساسی جامعه است و تمام كاركرد های جامعه به نوعی وابسته به خانواده است. این نهاد قدیمی بر اثر عوامل مختلفی دچار آسیب های زیادی می شود كه یكی از این آسیب ها…