مرور برچسب

تاب آوری طرح محب

آموزش تاب‌آوری در استان گلستان برگزار شد

دوره سه روزه آموزش تاب‌آوری در استان گلستان برگزار شد این دوره آموزشی توسط معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان گلستان با تدریس محمدرضامقدسی برای پرسنل مراکز مشاوره مشتمل بر روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی و سایر نیروهای داوطلب…