مرور برچسب

تاب آوری سالمندان

تاب آوری شناختی سالمندان و موسیقی

پیری نرمال با زوال شناختی پیشرونده همراه است. ساناز شاهوردی مترجم و نویسنده خانه تاب آوری در ادامه این مطلب آورده است  اما  آیا می توانیم مغزمان را آموزش دهیم تا این روند را به تاخیر بیندازد؟ یک تیم پژوهشی کشف کرد که تمرین موسیقی و گوش دادن…

هنر درمانی در سالمندان

هنر درمانی یک راه خلاق برای سالمندان به منظور مدیریت درد، استرس و مقابله با از دست دادن حافظه است. طبق مطالعات انجام شده روی سالمندان، یک راه خلاق برای آنها برای مدیریت درد، استرس و مقابله با از دست دادن حافظه، هنردرمانی است. مطالعات نشان…

اثربخشی تفریح درمانی بر تاب آوری سالمندان

اثربخشی تفریح درمانی بر تاب آوری سالمندان ، شش بعد اصلی برای سلامتی در نظر گرفته شد. این ابعاد شامل بعد فیزیکی، اجتماعی، عاطفی، هوشی، معنوی و بعد حرفه ایست. هریک از این ابعاد در تعامل با ابعاد دیگر چرخ سلامتی انسان را به حرکت درمی­آورد و…