مرور برچسب

تاب آوری راه دانا

تاب آوری در بحران های اجتماعی چیست؟

تاب آوری در بحران های اجتماعی چیست؟ جهان انسانی و حیات اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول ‌است و زندگی ما در گرو همین تغییرات است. احتمالاً شما هم از خود پرسیده‌اید: چرا برخی افراد با این تغییرات رشد می‌کنند و به تعالی می‌رسند، اما برخی…