مرور برچسب

تاب آوری دکتر لیلا افضلی

کتاب افزایش تاب آوری کودکان منتشر شد

بچه‌ها نه تنها با استفاده از پشتکار می‌توانند از پس آنچه در زندگی رخ می‌دهد؛ برآیند بلکه همچنین می‌توانند یاد بگیرند که پشتکار خود را تقویت کنند و انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری خود را بهبود ببخشند.