مرور برچسب

تاب آوری اقلیم

چرا سلامت روان و تاب‌آوری

اما چیزی که هنوز نداریم، یک طرح جهانی برای تاب‌آوری مردم است؛ حدود ۴میلیارد نفر در جوامعی زندگی می‌کنند که در برابر تأثیرات بحران آب‌وهوایی آسیب‌پذیرترند.