مرور برچسب

تاب‌آوری کودکان

غلبه بر اختلال ADHD کودکان با نقاشی و گل بازی

به گزارش قاصدک خبر؛ اختلال ADHD یا نارسایی توجه/بیش فعالی، شایع‌ترین اختلال عصبی تحولی دوران کودکی است که نه‌ تنها کارکرد فرد در جنبه‌های مختلف زندگی، بلکه وضعیت خانواده و افراد جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در پنجمین راهنمای