مرور برچسب

بیوتی زیبایی

کوچینگ زیبایی چیست و بیوتی کوچ چه کاری انجام میدهد؟

کوچینگ زیبایی نوعی رابطه حمایتی و مشارکتی ایجاد می‌کند تا نتایج درخشانی در زندگی فردی و حرفه‌ای مشتریان و زیباگران ایجاد شود. کوچینگ زیبایی نوعی مشارکت ادامه دار است کوچ زیبایی با منتور، مشاور و مربی تفاوت دارد