مرور برچسب

بوت کمپ کودک

اولین دوره بوت کمپ مربی گری کودک دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش قاصدک خبر اولین دوره بوت کمپ مربی گری کودک  به همت پارک علم وفناوری دانشگاه شهید بهشتی و مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی و مرکز علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزارمیگردد.به شرکت کنندگان در این دوره