مرور برچسب

بوتکمپ مربیگری کودک

نخستین بوتکمپ مربیگری کودک

به گزارش قاصدک خبر؛ دکتر فرنوش اعلامی، دبیر اولین دوره بوتکمپ مربیگری کودک اعلام کرد :با توجه به استقبال علاقه مندان حوزه کودک و درخواست معلمان و مشاوران گرامی مدارس و نظر به همراهی مدرسین حاذق و سرفصل های پیشنهادی جامع و‌کاربردی در