مرور برچسب

به قلم عفت حیدری مترجم و نویسنده در خانه تاب اوری ایران

تاب آوری جوانان و فرهنگ

تاب آوری جوانان و فرهنگ اثر  لینداسی، ترون ، لیندا لینبرگ و مایکل آنگار مدیر مرکز مطالعات تاب آوری است  و ودر سال ۲۱۰۵ منتشر شده و  توسط عفت حیدری و محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران  ترجمه و توسط

غرقگی و تاب آوری

غرقگی حالتی که فرد ناپدید میشود، فقط هدف و فعالیت باقی میماند گویی چیزی شبیه به خلسه است که وقتی فردی کاری را با عشق و علاقه انجام می­دهد؛ اتفاق می­افتد که در آن فرد خود را به نوعی رهایی و فراموشی می­سپرد و این غرقگی همراه با لذتی سرشار و…