مرور برچسب

به قلم سپیده سلطانی پور مترجم و نویسنده خانه تاب آوری

بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد ، در اهمیت تاب آوری زنان

من اکنون خواستار پایان بخشیدن به خشونت در سراسر جهان هستم. خشونت برای بسیاری از افراد از جمله زنان محدود به میدان جنگ نیست. همه گیریِ جهانیِ ویروس کرونا موجب رنج وصف ناشدنی انسان ها و ویرانی اقتصادی در سراسر جهان گشته است. من خواستار صلح…