مرور برچسب

به قلم دکتر محمدرضا مقدسی

تاب آوری مساله بودن یا شدن است

بودن یا شدن  مساله اصلی تاب آوری است به گزارش میگنا محمدرضامقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت : اکثر تعاریف تاب‌آوری با عبارت «ظرفیت برای ...» و «توانایی برای ...» شروع می‌شود.