مرور برچسب

بهبود زخم

مدیریت زخم و چند توصیه برای بهبودی آن

مصرف برخی مواد غذایی می‌تواند به بهبود سریع‌تر زخم کمک کند که در ادامه می‌آید: همه ما «زخم» را تجربه کرده‌ایم؛ بیشتر زخم‌ها در افراد سالم هنگامی که تمیز و عاری از عفونت باشند، به سرعت بهبود می‌یابند، اما برخی زخم‌ها نیز برای بهبودی به…