مرور برچسب

بلوغ

ارتباط میان استرس و اضطراب اجتماعی

به گزارش قاصدک خبر؛ بلوغ یکی از بحران‌های زندگی نوجوانان محسوب می‌شود. عوامل بسیار زیادی وجود دارد که می‌تواند بر این بحران تأثیرگذار باشد. مطالعات جدید ارتباط بیولوژیکی میان استرس، وزن و اضطراب اجتماعی را نشان می‌دهد. در بحران «پیرا