مرور برچسب

باشگاه تاب آور

تاب آوری در سطوح پنجگانه

تاب آوری در سطوح پنجگانه ، هر کدام از ما از منابع و دارایی های خاص خود بر خورداریم و به یقین جنس مسایل و مشکلات ما هم منحصربفرد و متفاوت خواهد بود با این حال اصول تاب آوری در تمامی سطوح زندگی روانی و اجتماعی میتواند یکسان و هم آهنگ مطرح…

در مسیر تاب آوری

در مسیر تاب‌آوری، خوش شانسی تعیین کننده نیست تاب آوری را باید آموخت ، این مسیر عمیق است و درد جزء جدایی ناپذیر از آن است. با این حال این مسیر مملو از عشق، خنده، حکمت و زیبایی است.

باشگاه تاب آوری ، باشگاه برگردان پذیرفته شده واژه انگلیسی کلوب است

باشگاه تاب آوری تولید محتوا، ترجمه و انتشار را ماموریت و مسئولیت داوطلبانه خود میداند.محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور تولید محتوا، ترجمه و انتشار مطالب در زمینه های مختلف تاب آوری، جمعی از کنشگران…