مرور برچسب

باشگاه تاب آوری resilience club

باشگاه تاب آوری resilience club

باشگاه تاب آوری تولید محتوا، ترجمه و انتشار را ماموریت و مسئولیت داوطلبانه خود میداند باشگاه برگردان پذیرفته شده واژه انگلیسی کلوب است