مرور برچسب

اگزیستانزیالیست

افسردگی وجودی چیست؟ تشخیص و درمان آن کدامست ؟

افسردگی وجودی چیست؟ «افسردگی وجودی» یک تشخیص رسمی محسوب نمی‌شود. البته این بدان معنا نیست که قطعا برای شما پیش نخواهد آمد. در واقع مقصود این است که «افسردگی وجودی» به‌عنوان یک بیماری یا شاخص در «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5)…