مرور برچسب

انجمن ازدواج و خانواده

تاب آوری خانواده انجمن ازدواج و خانواده کشور

کمیته تاب آوری خانواده انجمن ازدواج و خانواده کشور ، در این مراسم باشکوه علاوه برمشاور جوان ریاست سازمان بهزیستی کل کشور) و(معاونت امور روانشناختی و مشاوره) مدرسین و مشاورین حوزه خانواده، اساتید محترم دانشگاه و فعالان اجتماعی ، روانشناسان ،…