مرور برچسب

افسردگی و اضطراب

افسردگی و اضطراب با دردهای مزمن

درد افسردگی چیست ارتباط تنگاتنگی میان بیماری افسردگی (depression) با احساس دردهای مختلف وجود دارد. در واقع افسردگی خود می‌تواند باعث شروع احساس درد در نقاط مختلف بدن شود و یا دردهای قبلی را تشدید کند و یا برعکس دردهای مزمنی