مرور برچسب

افسردگی سالمندان چیست

افسردگی سالمندان از تشخیص تا درمان

افسردگی یک اختلال خلقی جدی است که بر نحوه تصمیم‌گیری، رفتار و افکار تأثیر زیادی دارد. افسردگی یک چالش در سلامت روان است در سالمندان چندین نوع افسردگی شایع است که بر حسب تشخیص نوع آن درمان و روشهای مداخلات تعیین خواهد شد اینکه چگونه می‌توان…