مرور برچسب

اعتیاد رفتاری

میان وعده های محبوب می تواند اعتیاد آور باشد

میان وعده های محبوب می تواند اعتیاد آور باشد کیک فراوری شده، کلوچه، پیتزا و موارد دیگر باعث هوس و عادات غذایی ناسالم می شود. غذاهای بسته بندی شده مملوء از شکر، چربی و نمک سیستم پاداش مغز را تحریک می کنند و چرخه ای از ولع و اعتیاد را…