مرور برچسب

استاد قاسم انصاری

اولین پیام زرتشت

به گزارش قاصدک خبر؛ استاد قاسم انصاری پژوهشگر برجسته کشور در خصوص اولین پیام زرتشت گفت:پس از ظهور زرتشت اولین پیام او، رادی، آزادی و شادی بود.ادامه سخنان ایشان را در این کلیپ مشاهده کنید منبع: بوکبال