مرور برچسب

ازدواج مجدد

ازدواج دوم و نبایدهای آن

برخی از مطالعات نشان داده اند که ازدواج مجدد برای سلامت روح و روان مناسب بوده و در مواردی هم  موفق تر از ازدواج اول می باشند درمقابل مطالعات دیگری گزارش داده اند که بسیاری از ازدواج های مجدد نیز منجر به جدایی و طلاق می شوند آنچه مسلم است…