مرور برچسب

ازدواج سفید

ازدواج سفید و تجربه عشق

یکی از چالش هایی که جوامع در حال گذار از جمله کشور ما با آن دست به گریبان اند، روابط آزادانه دختر و پسر پیش از ازدواج است که در قالب ها و اشکال مختلفی پدیدار شده و یکی از جدیدترین نمودهای آن، هم بالینی یا ازدواج سفید است.در این نوع ازدواج…