مرور برچسب

اختلال کهنه سربازان

اختلال کهنه سربازان یا PTSD

پزشک معالج در بیمارستان ارتش یک مرد 34 ساله را برای روان درمانی ارجاع داده بود. او از همسرش جدا شده بود، بیکار بود و به گفته خودش هیچ دوست صمیمی نداشت. او گفت که خاطرات جنگ عراق در سال 2003 هنوز او را آزار می دهند و از وقتی که