مرور برچسب

آنزیم های گوارشی

نکاتی برای دریافت آنزیم های گوارشی بیشتر از رژیم غذایی

به گزارش قاصدک خبر، یک بدن متعادل به آنزیم های گوارشی مکمل نیاز ندارد؛ زیرا به خودی خود آنها را تولید می کند. اما آنزیم های مکمل به برخی از افراد کمک می کند تا از مواد غذایی مصرفی بهتر به مواد مغذی دسترسی پیدا کند؛ به خصوص