مرور برچسب

آمپول

اختراعی که بر ترس از آمپول غلبه می‌کند

به گزارش قاصدک خبر؛ بسیاری از مردم از سوزن آمپول هراس دارند و به همین دلیل نیز ممکن است بخش فراوانی از این افراد از تزریق واکسن کرونا تا کنون خودداری کرده باشند؛ چرا که آنها نمی خواهند ناراحتی تزریق به وسیله سوزن را تحمل کنند. یک