مرور برچسب

آموزش تاب آوری اجتماعی

آموزش تاب آوری Resilience training بخش اول

تاب‌آوری توانایی عبور از ناملایمات و سازگاری با تغییرات است. در محل کار، تاب‌آوری به این معناست که کارکنان به خوبی به فشارها پاسخ می‌دهند، بر چالش‌ها غلبه می‌کنند، گزینه‌ها و راه‌حل‌ها را تشخیص می‌دهند و موانع یا اشتباهات را به فرصت‌های…