تیتر یک
کتاب باشگاه تاب آوری

کتاب باشگاه تاب آوری در سال 2019 در 286 صفحه توسط دکتر آنجلا آرمسترانگ نوشته و درهمان سال هم چاپ و منتشرشده است

تاب آوری زنان ، تفکرات دخترانه

عفت حیدری مترجم کتاب تاب آوری زنان در یادداشتی  برای باشگاه تاب آوری نوشت : شاید افکار دخترانه را بتوان شیوه ای به شمار آورد که زنان خود را به وسیله آن تحقیر می کنند. اگر اینطور باشد، می توانیم کمک بگیریم. قابل توجه است که زنان در رفتار با خود تغییر چندانی نکرده اند.

صدای مادر و تسکین درد
صدای مادر یکی از زیباترین صداهای دنیا است یک مطالعه جدید و جذاب، پدیده استفاده از صدا برای تسکین درد را روشن کرده است.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها:
زمان واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی هفته‌ جاری اعلام می‌شود
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: زمان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در هفته‌ جاری اعلام خواهد شد اما متاسفانه برخی خبرگزاری‌ها به نقل از خودشان برای آن، زمان تعیین کردند که سبب ایجاد توقع در مردم شده است.
مساله تاب آوری بودن یا شدن است

مساله تاب آوری بودن یا شدن است  به گزارش میگنا محمدرضامقدسی در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت : اکثر تعاریف تاب‌آوری با عبارت «ظرفیت برای …» و «توانایی برای …» شروع می‌شود. برخی محققین «ظرفیت» را به‌عنوان ویژگی ذاتی موجودیت‌های اجتماعی در نظر می‌گیرند، حال‌آنکه عده‌ای ظرفیت را خصلتی پویا و ناگهانی می‌دانند که