تیتر یک
کتاب باشگاه تاب آوری

کتاب باشگاه تاب آوری در سال 2019 در 286 صفحه توسط دکتر آنجلا آرمسترانگ نوشته و درهمان سال هم چاپ و منتشرشده است

رئیس اداره آگاهی فرماندهی انتظامی خوزستان:
باند سارقان مسلح اتوبوس محور مسجدسلیمان – اهواز منهدم شد
رئیس اداره آگاهی فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: اعضای سه نفره باند سارق مسلح که اقدام به سرقت وسایل مسافران یک دستگاه اتوبوس در محور اهواز - مسجدسلیمان کرده بودند، دستگیر شدند.
باشگاه تاب آوری ، خانواده و معنویت

​ محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در یادداشتی از تاب آوری خانواده با محوریت معنویت و مذهب  در باشگاه تاب آوری نوشته است : خانواده ها چگونه در مقابله با سختی، گرفتاری و مشکلات ، فقدان و تروما نه فقط جاده سالم بدر می برند و آن را پشت سر می گذارند

باشگاه تاب آوری ، خانواده و مسیر معنویت

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در یادداشتی برای میگنا در باشگاه تاب آوری ازتاب آوری خانواده با محوریت معنویت و مذهب نوشته است : خانواده ها چگونه در مقابله با سختی، گرفتاری و مشکلات ، فقدان و تروما نه فقط جاده سالم بدر می برند و آن را پشت سر می گذارند